HOFFMAN CONSTRUCTION

תכניות התארגנות והצבת עגורנים. הכנת תכניות התארגנות ובטיחות לאתרי בנייה עבור הקמת מפעל אינטל אלקטרוניק בקריית-גת.

במסגרת ההיתרים הוגשו תוכניות וסידורי בטיחות באתר הבנייה, כמו כן מיקום עגורנים באתר, ביניהם עגורן SARENS שהינו בין העגורנים הגדולים בעולם והגיע לישראל בפעם הראשונה לאחר שסיים את הקמת האצטדיונים במונדיאל קטאר 2022.

קרדיט תמונה – CANVA

דילוג לתוכן