GBY HOUSE

אופקים

500 מ"ר

240 מ"ר

מאוכלס

משפחה צעירה עם ילדים קטנים שהאירוח וחוויית המשתמש היוו זרקור לתהליך.
חלל ציבורי רחב ידיים, קומה עליונה מרחפת בחלקה ומוטיב הרפרפות בחיפוי המבנה יוצר הצצה מאפשרת לפנים הבית.
תוכנן בשיתוף פעולה עם Ofir Buhbut Architecture.
דילוג לתוכן