מפעל קוסקס משטחים

קרית גת

4045 מ"ר

בשלבי היתר

תכנון מבנה תעשייה הכולל בתוכו מתחם משרדים.
המבנה ממוקם באזור התעשייה המתחדש בקרית גת על ציר ראשי שעתיד לשמש כחיבור עיקרי בין איזור התעשיה לעיר.
המבנה תוכנן בעיצוב מודרני הקורא תיגר על מבני התעשייה המקובלים.
יצירת חלונות אנכיים וא-סימטריים מכניסים אור טבעי למבנה, ומכוונים לניצול מקסימלי של משאב טבעי לחיסכון באנרגיה.
דילוג לתוכן