BND HOUSE

קרית גת

500 מ"ר

175 מ"ר

בביצוע

בית דו-משפחתי בעיר וותיקה, הקונספט לתכנון בצורת "ח" הוגדר כערך עליון. כפועל יוצא מכך נוצרה חצר אירוח פנימית ואינטימית המקשרת בין כל החללי הבית ובו זמנית מהווה חוצץ בין החלל הציבורי לחלל הפרטי.
הפנים והחוץ מתכתבים כאחד ומעניקים תחושה של מרחב והמשכיות.
דילוג לתוכן