ASF HOUSE

מושב שדה משה

12 דונם נחלה

270 מ"ר

בשלבי היתר

קונספט תכנון – טשטוש גבולות בין פנים לחוץ.
החלל המרכזי ממוקם בלב שתי מרפסות, קדמית ואחורית המתאחדות אליו כחלל אחד גדול בעת הצורך.
עם פתיחת דלת הכניסה נחשף הפטיו אשר סולל דרכו בין שני גושי המבנה ומכניס איתו את החוץ לפנים הבית.
שבירת שיגרה בחומרים, בטקסטורות ובגושי המבנה.
דילוג לתוכן