הנגשת מבנים

משרדנו מתמחה במתן פתרונות ועריכת תכניות נגישות למבנים. 

משרדנו ליווה את עיריית קריית-גת ועיריית אשקלון בפרויקט הנגשת בתי הספר בעירם.

במסגרת מתן הנחיות להנגשת מבנה- מתבצע איסוף מידע ונתונים על המבנה, ביקור ובדיקה ויזואלית של המבנה ובדיקת מסמכי רישוי, עריכת סקרי נגישות מתו"ס ושירות על פי הוראות הדין ולפי הצורך, קביעת המלצות ומתן פתרונות, הכנת תכנית לאישור היזם ומהנדס העיר, הכנת תכנית מפורטת לביצוע ופיקוח עליון.

הפעלת שיקול דעת של עלות מול תועלת בהתאם לדרישות החוק.

קרדיט תמונה: CANVA

דילוג לתוכן